Izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti 2019/20

Zloženka z opisi predmetov – Datoteka

Izbirni predmeti 2019/20

  • Zloženka z opisi predmetov za 7. r – Datoteka
  • Zloženka z opisi predmetov za 8. r – Datoteka
  • Zloženka z opisi predmetov za 9. r – Datoteka

Neobvezni izbirni predmeti 2018/19

V prvem razredu izvajamo NIP Angleščina.

V drugem triletju izvajamo:

  • nemščino (2 uri tedensko)
  • francoščino (2 uri tedensko)
  • računalništvo (1 ura tedensko)
  • šport (1 ura tedensko)

Obvezni izbirni predmeti 2018/19

V tretjem triletju izvajamo:

7. razred 8. razred 9. razred
Gledališki klub
Likovno snovanje I
Nemščina I
Sodobna priprava hrane
Šport za zdravje
Turistična vzgoja
Urejanje besedil
Filozofija
Gledališki klub
Likovno snovanje II
Multimedija
Nemščina II
Obdelava gradiv – US
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Turistična vzgoja
Elektrotehnika
Filozofija
Francoščina III
Gledališki klub
Likovno snovanje III
Nemščina III
Računalniška omrežja