Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Strokovne delavke v svetovalni službi so:

Darja Barborič Vesel, socialna pedagoginja 52 06 577
Lara Pogačnik, pedagoginja
Damjana V. Damjanović, socialna pedagoginja
Sara Kozamernik, specialna pedagoginja
Vladimira Levpušček, specialna pedagoginja 041 392 944
Jana Tavčar, specialna pedagoginja
Petra Guček Tomšič, specialna pedagoginja

Starši se dogovorijo za razgovor po telefonu ali po elektronski pošti. Svetovalni delavki Darja Barborič Vesel in Lara Pogačnik sta dosegljivi v času uradnih ur med 8.00 in 10.00. Z izvajalkami dodatne strokovne pomoči (DSP) se lahko pogovorite v času skupnih govorilnih ur razredne ali predmetne stopnje.

Področja dela

Svetovalni delavki opravljata svetovalno delo na sledečih področjih:

  • Vpis šolskih novincev.
  • Osebni (spoznavni in čustveni), socialni ter telesni razvoj učencev.
  • Individualno in skupinsko delo z učenci, ki imajo težave.
  • Koordiniranje dela z nadarjenimi učenci.
  • Socialno-ekonomske stiske.
  • Karierna orientacija.

 

Dostopnost