Skoči na glavno vsebino

Načrt ocenjevanja PS

Zaradi posebnih prilagoditev v letošnjem šolskem letu smo morali prilagoditi tudi ocenjevanje. Od povratka nazaj v šolo smo na predmetni stopnji posebej načrtovali ocenjevanje. Predmete smo razdelili na tri kategorije: temeljne, splošne in vzgojne predmete. Želeli smo čim manj organizacijskih prilagoditev pri temeljnih predmetih, ki so za nadaljnje šolanje otrok najbolj bistveni. Načrtovali smo skoraj vsa ocenjevanja, izjema je šport. Namen je omogočiti učencem primerno pripravo na ocenjevanje in hkrati preprečiti preobremenjenost z ocenjevanjem.

Za vsak oddelek smo pripravili dve razpredelnici. V prvi je seznam ocen po predmetih s kratkimi bistvenimi informacijami, v drugem pa je časovna razporeditev ocenjevanj.

Datoteke odražajo stanje načrtovanja na dan 15. 3. 2021. V primeru sprememb iz objektivnih razlogov (recimo karantene oddelkov), le te ne bodo vidne v teh dokumentih. O teh spremembah bodo učitelji neposredno obveščali učence pri pouku.

 Seznam ocenČasovna razporeditev
6.aDatotekaDatoteka
6.bDatotekaDatoteka
7.aDatotekaDatoteka
7.bDatotekaDatoteka
7.cDatotekaDatoteka
8.aDatotekaDatoteka
8.bDatotekaDatoteka
8.cDatotekaDatoteka
9.aDatotekaDatoteka
9.bDatotekaDatoteka
Dostopnost