Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje na daljavo za učence predmetne stopnje

Kakor sem napovedal v preteklih sporočilih in kot ste verjetno izvedeli tudi iz medijev, bomo šole od ponedeljka 19. 10. 2020 dalje za en teden za učence predmetnega pouka organizirali šolanje na daljavo.

Šola je pripravila Akcijski načrt, ki je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom izobraževanje na daljavo.

Pripravili smo tudi posebno spletno stran za šolanje na daljavo, ki jo najdete na naslovu:

Gradivo

Učitelji bodo z učenci delali preko skupne platforme MS Teams. Učenci bodo gradivo za delo našli v ekipi posameznega predmeta. Pozorni naj bodo na zavihek dodeljene naloge in zavihek datoteke, kjer je mapa Učno gradivo. Če bodo naleteli na težave je najbolje, da se obrnejo na posameznega učitelja, svojega razrednika ali na koncu na koordinatorja. Na posebni spletni strani https://nadaljavo.oskm.si so objavljena tudi navodila in pomoč pri uporabi MS Teams.

Zaradi dostopnosti do izobraževanja bomo rezervno gradivo objavljali še v spletnih učilnicah Arnes. Pri tem je treba vedeti, da MS Teams omogoča tudi interaktivno delo in bo delo potekalo tudi na ta način, zato je gradivo, ki bo objavljeno v rezervni učilnici na Arnesu uporabo le deloma in naj bo resnično za rezervo. Povezave na rezervne učilnice so objavljene pod zavihkom izobraževanje na daljavo na šolski spletni strani in na posebni strani za delo na daljavo. Dostop do teh učilnic je brez prijave.

Za učence, ki nimajo dostopa do spleta ali njihova računalniška oprema ne omogoča dela na daljavo ali vsaj vpogleda v gradivo, bomo v prihodnjem tednu pripravili pisno verzijo navodil, ki jo bodo otroci prišli iskati ali pa jo bomo poslali na dom. Potrebno računalniško opremo bomo poizkusili zagotoviti v čim večji meri, vendar smo kot šola na tem področju precej omejeni.

Urniki

Urniki so objavljeni na spletni strani za izobraževanje na daljavo, poleg tega jih bodo objavili razredniki v ekipi razredne ure za svoj oddelek. Objavljeni so tudi v rezervnih učilnicah.

Nekatere ure niso določene na posamezni dan in jih zato v urniku ni navedenih (umetniški in praktični predmeti, šport, izbirni predmeti) in se gradivo pripravlja ob začetku tedna, učenci pa lahko dejavnosti opravijo kadarkoli v tistem tednu. Ti predmeti so: TIT, GOS, LUM, GUM, ŠPO, NIP-NEM, NIP-FRA, NIP-RAČ. Učenci tudi za te predmete morajo delo opraviti, le možnost imajo sami izbrati čas v obdobju enega tedna.

6.R

 PONTORSREČETPET
1SLJMATSLJMATSLJ
2SLJMATSLJMATZGO
3TJANARGEOTJA 
4TJANAR TJA 

7.R

 PONTORSREČETPET
1MATSLJMATSLJTJA
2MATSLJMATSLJTJA
3GEOTJAZGONARNAR
4GEOTJAZGONAR 

8.R

 PONTORSREČETPET
1SLJMATSLJMATTJA
2SLJMATTJAMATTJA
3ZGOGEO/BIOFIZKEMDKE
4ZGOBIOFIZKEM 
5 GEO   

9.R

 PONTORSREČETPET
1MATSLJMATTJASLJ
2MATSLJMATTJASLJ
3FIZTJAZGOGEOKEM
4FIZBIOZGOGEOKEM
5 BIOSLJ  

Koordinatorji za delo

  • 9. razred: Zdenka Ekart – zdenka.ekart@ucitelj.oskm.si
  • 8. razred: Matjaž Zupan – matjaz.zupan@ucitelj.oskm.si
  • 7. razred: Aleš Seliškar – ales.seliskar@ucitelj.oskm.si
  • 6. razred: Saša Kožuh – ravnatelj@oskm.si

Koordinatorji nimajo enake vloge kot spomladi. V primeru vprašanj se lahko obrnete na koordinatorja. Mnogo bolje pa je, da se otrok obrne neposredno na svojega učitelja preko MS Teams ali elektronskega naslova (ime.priimek@ucitelj.oskm.si)

Učenci s posebnimi potrebami

Pri učencih, ki imajo učne težave in bi bila obravnava na daljavo neučinkovita bomo v dogovoru s starši lahko organizirali ure dodatne strokovne pomoči v živo v šoli.

Pri ostalih učencih bomo te ure izvajali na daljavo preko videokonferenčnih sistemov in MS Teams.

Za konec

V okrožnici, ki smo jo dobili od MIZŠ je navedeno, da gre za začasen ukrep. V tem tednu izobraževanja na daljavo bomo lahko preizkusili marsikatero orodje, ki nam bo sedaj na voljo, zato prosim za razumevanje in podporo. Otroci naj izobraževanje vzamejo resno.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost