Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

AKTUALNE INFORMACIJE:

Devetošolci se lahko prijavite na individualne razgovore glede vpisa v srednjo šolo. Tabela s termini se nahaja na Teamsih – Karierna orientacija 2023/2024 – Splošno – Datoteke – Termini za individualne razgovore. Razgovori bodo potekali v levem kabinetu pri mali telovadnici.

 • Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše – vabilo na informativni dan Datoteka
 • LTH Castings – Dan odprtih vrat Datoteka Datoteka
 • Gimnazija Poljane – dan odprtih vrat Datoteka
 • 15. Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev Datoteka
 • Vičarna idej – popoldne na Gimnaziji Vič Datoteka
 • Škofijska klasična gimnazija – dan odprtih vrat Datoteka
 • Gimnazija Šiška  – dan odprtih vrat Datoteka
 • Srednja šola tehniških strok Šiška – Brošura Datoteka
 • Srednja šola za oblikovanje in fotografijo – dan odprtih vrat Datoteka
 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo – dan odprtih vrat Datoteka
 • Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna – dan odprtih vrat Datoteka
 • Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana – Dan odprtih vrat Datoteka povezava za prijavo – klik
 • Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena in strokovna gimnazija Ljubljana Datoteka
 • Gimnazija Vič – dan odprtih vrat Datoteka
 • Gimnazija Bežigrad – dan odprtih vrat Datoteka

MOREBITEN PRENOS PRIJAVE NA DRUGO SREDNJO ŠOLO

 • postopek prenosa prijave na drugo srednjo šolo Datoteka
 • obrazec za prenos prijavnice Datoteka
 • seznam svetovalnih delavcev srednjih šol Datoteka

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 • Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2024/2025 klik na link Datoteka

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik Datoteka

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: 

 • 16. in 17. 2. 2024: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 • Do 4. 3. 2024: Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti in posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)
 • Med 8. in 20. 3. 2024: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja vpisnega pogoja za programa Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š) 
 • Do 2. 4. 2024: Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2024/2025
 • 8. 4. 2024 do 16. ure: Javna objava številčnega stanja prijav na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje 
 • Do 23. 4. 2024 do 15. ure: Morebitni prenos prijav na drugo srednjo šolo
 • Do 29. 5. 2024: Obveščanje o omejitvah vpisa 
 • Med 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure: Vpis v srednje šole – 1. krog 
 • Do 26. 6. 2024 do 15. ure: Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog 
 • Do 3. 7. 2024 do 14. ure: Vpis v 2. krog 
 • Do 30. 8. 2024: Vpis v 3. krog na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 

Kako preštejem svoje točke?

 7. razred8. razred9. razred
OŠ – predmetitočketočketočke
slovenščina555
matematika555
tuji jezik555
likovna vzgoja555
glasbena vzgoja555
geografija555
zgodovina555
držav. vzg. in etika55 
fizika 55
kemija 55
biologija 55
naravoslovje5  
tehnika in tehnologija55 
športna vzgoja555
SKUPAJ556555
SKUPAJ175

Šolski sistem v Republiki Sloveniji


Vrste srednješolskih programov

 https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/vrste-srednjesolskih-programov/

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka (karierna@oskm.si), lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.


KAM NAPREJ PO SREDNJI ŠOLI? 

Ob koncu srednješolskega obdobja si lahko že poiščeš službo, lahko pa tudi nadaljuješ šolanje na višji šoli, visoki šoli ali fakulteti. Več informacij izveš tukaj:  https://www.student.si/studij-in-kariera/studij/kam-po-koncani-srednji-soli/

Iz srednjih šol se je na nekatere študijske programe (magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje) mogoče vpisati le pod določenimi pogoji

 • Gimnazija – splošna matura (5 predmetov):  Datoteka
 • Srednja tehnična in strokovna šola – poklicna matura (4 predmeti in opravljen izpit splošne mature – 5. predmet):  Datoteka

Dostopnost