Skoči na glavno vsebino

Literatura

 • Publikacije Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše http://www.scoms-lj.si/si/publikacije.html
 • Publikacije Društva Bravo – društvo za pomoč mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami http://www.drustvo-bravo.si/portal/index.php/publikacije-izdelki/knjizno-gradivo
 • Caf B.: Škrat Črkovil, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2010
 • Leonida Rotvejn Pajič : Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok?, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2011
 • Bogdanowicz M.: Priprava na učenje pisanja (Grafomotorične vaje Hane Tymichove), Metodični priročnik za starše in učitelje, Bravo 2005
 • Davis R. D., Braun E. M., Dar disleksije http://www.bukla.si/?action=books&book_id=2706
 • Juhant M., Varuh otrokovih dolžnosti http://xn--mrlj-fua.si/varuh-otrokovih-dolznosti/
 • dr. Dennison Paul E., Dennison Gail E.: Telovadba za možgane, Rokus Klett, Ljubljana, 2007
 • Tacol A.: To sem jaz verjamem vase, 10 korakov do boljše samopodobe. Priročnik za fante in punce, ZZV, Celje, 2011
 • Warden C.: Spodbujanje socialnega vedenja. Dejavnosti za spodbujanje prosocialnih medosebnih veščin in vedenja, 2001
 • Schilling D.: 50 dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence, Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Ljubljana, 2000
 • Žerdin T.: Nesrečko! zgodbe za otroke, ki ne marajo brati http://www.drustvo-bravo.si/portal/index.php/publikacije-izdelki/knjizno-gradivo/30-nesrecko-zgodbe-za-otroke-ki-ne-marajo-brati-t-zerdin
 • Greene R. W. : Eksplozivni otrok, Orbis, Ljubljana, 1999
 • Hauch G.: Zdravnik je rekel, da je psihosomatsko, Temza, Ljubljana, 2008
 • Phelan T. W.: Štejem do tri, Tehniška založba Slovenije, 2013
 • Strong J.: Motnja pozornosti in hiperaktivnosti za telebane; Pasadena, Ljubljana, 2011
 • Milačić I.: Aspergerjev sindrom ali visokofunkcionalni avtizem, Center Društvo za avtizem, 2006
 • Attwood T.: Aspergerjev sindrom, Priročnik za starše in strokovne delavce, Megaton, Radomlje, 2007
 • Hoopman K.: Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom, Damodar, Kranj, 2009
 • MikušKos A., Žerdin T., SrojinM.: Nemirni otroci; Svetovalni center, Ljubljana, 1990
 • Jurišič D. B.: Zakaj mi to delajo, Spreminjanje motečega vedenja v šoli s kognitivno modifikacijo vedenja, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1999
 • Strokovni prispevki – Društvo Bravo http://www.drustvo-bravo.si/portal/index.php/prispevki/strokovni-prispevki
Dostopnost