Skoči na glavno vsebino

Vpis šolskih novincev

Starši morajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

Vpis se izvede v šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. V izjemnih primerih lahko starši na podlagi pisne vloge predlagajo zgodnejše všolanje. O pripravljenosti otroka za vstop v šolo odloča komisija.

Vprašalnik za starše – Datoteka

VPIS PRVOŠOLCEV 2022/2023 – Datoteka

Vabilo Datoteka

Navodilo za izbiro termina Datoteka

Povezava do izbire termina https://outlook.office365.com/owa/calendar/OKettejainMurna@oskim.onmicrosoft.com/bookings/

Dostopnost