Skoči na glavno vsebino

Pridobitev štipendije

PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Starše in učence 8. in 9. razreda obveščamo, da se je s 1. januarjem 2014 pričel uporabljati Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1, Uradni list RS, št. 56/2013 ). V Republiki Sloveniji se po tem zakonu dodelijo naslednje štipendije:

  • državne štipendije,
  • Zoisove štipendije,
  • štipendije za deficitarne poklice,
  • štipendije AD futura
  • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • kadrovske štipendije

 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Državno štipendijo dodelijo pristojni centri za socialno delo.

Več informacij:

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Pogoj za pridobitev Zoisove štipendije je v zaključnem razredu osnovne šole dosežena povprečna ocena vseh predmetov najmanj 4,70 IN HKRATI izjemni dosežki iz zadnjih dveh šolskih let.

Zoisovo štipendijo dodeli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Več informacij:

https://www.gov.si/teme/zoisove-stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/

 

 

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendijo za deficitarne poklice dodeli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS upravičencu, ki se izobražuje na področjih izobraževanja za opravljanje deficitarnih poklicev, opredeljenih v Politiki štipendiranja.

Več informacij:

https://www.gov.si/teme/stipendije-za-deficitarne-poklice/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

 

ŠTIPENDIJA AD FUTURA in  ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Štipendija Ad futura se dodeli upravičencu za srednješolsko izobraževanje v tujini.

Dodeli jo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Več informacij:

https://www.gov.si/teme/ad-futura-stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-izobrazevanje/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-studijske-obiske-v-tujini/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-tekmovanja-v-tujini/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-za-studij-slovencev-v-zamejstvu-in-po-svetu-v-sloveniji/

 

KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Kadrovsko štipendijo upravičencu dodeli delodajalec. Delodajalec je dolžan upravičencu omogočiti opravljanje enomesečne delovne prakse ter po zaključenem  štipendiranju z upravičencem skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Več informacij:

https://www.gov.si/teme/kadrovske-stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

Dostopnost