Svet šole

Mandat: oktober 2016 – oktober 2020

Sestava

Predstavniki ustanovitelja

Igor Horvat
Mojca Jager
Marija Nenadić

Predstavniki staršev

Jana Alič Južina (podpredsednica)
Emil Cek
Mitja Gradišnik (predsednik)

Predstavniki zaposlenih

Breda Lesar
Alenka Mesojedec
Barbara Topolovec Klanke
Igor Vrhunec
Iztok Zidar

Zapisniki

Po sklepu sveta šole so zapisniki na ogled po vnaprejšnjem dogovoru v tajništvu šole v času uradnih ur ali z zaprosilom po elektronski pošti na naslov info@oskm.si.