Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje na daljavo

Kakor sem napovedal v preteklih sporočilih in kot ste verjetno izvedeli tudi iz medijev, bomo šole v največji možni meri izobraževanje otrok nadaljevale, seveda na daljavo.

Naša šola se je na ta ukrep dobro pripravila. Bomo pa pri tem, tako kot vse ostale šole, potrebovali tudi vašo pomoč.

Navodila za delo, ki jih boste prejemali od učiteljev bodo napisana za otroke, ne za vas. To tudi pomeni, da vse predvidene zadolžitve, naloge in dejavnosti opravljajo otroci. Vaša vloga je predvsem posredovanje dela otrokom in pomoč, če bi jo potrebovali ter nadzor.

Ure, ki jih bomo opravili na daljavo bodo štele kot ure pouka. Če zadolžitev učenci ne bodo opravili, bodo manjkajoče ure morali nadomestiti potem, ko se bo pouk nadaljeval v šoli.

Učitelji vam bodo za morebitna vprašanja na voljo na službenih elektronskih naslovih.

Pripravili smo prilagojene urnike dela, tako da bodo lahko otroci dnevno opravljali tisto delo, ki je na urniku predvideno. Urniki so enaki za vse oddelke posamezne generacije. Urniki vsaj za prvi teden vsebujejo le obvezne predmete.

Učenci od 1. do 5. razreda

 • Starši boste od razrednika in učiteljice angleščine prejeli dnevno eno ali dve elektronski sporočili z navodili za delo za tisti dan.
 • Urniki bodo lahko zajemali nekoliko spremenjeno tedensko število posameznih predmetov, po presoji učiteljic glede primernosti posameznih vsebin delu na daljavo.
 • Z vprašanji se obračate neposredno na svojo razredničarko ali učiteljico angleščine, ne glede na to od katere učiteljice ste dobili navodila za delo.

Učenci od 6. do 9. razreda

 • Urniki za predmetno stopnjo Datoteka.
 • Navodila boste starši prejeli v enem sporočilu za vse predmete po urniku za naslednji dan.
 • Navodila bodo pošiljali učitelji po sledečem razporedu:
  • za šesti razred – Aleš Seliškar
  • za sedmi razred – Irena Verstovšek
  • za osmi razred – Zdenka Ekart
  • za deveti razred – Matjaž Zupan
 • Če sporočila ne boste prejeli, se obrnite neposredno na učitelja, ki je zadolžen za pošiljanje ali pa na ravnatelj@oskm.si.
 • Vsa vprašanja glede samega pošiljanja pošljite učitelju zadolženemu za pošiljanje.
 • Vse vprašanja glede učne snovi in navodil za posamezen učni predmet pošljite učitelju predmeta – v navodilih za delo pri posameznem učnem predmetu bodo kontakti navedeni.

Otroci s posebnimi potrebami

 • Poleg vas staršev bodo navodila za delo dobili tudi učitelji dodatne strokovne pomoči.
 • Učitelj dodatne strokovne pomoči, ki izvaja dodatne ure z vašim otrokom bo navodila in vsebino po potrebi prilagodil vašemu otroku, dodal kakšno prilagojeno aktivnost.
 • Glede morebitnih težav z delom ali navodili se obrnite na svojega učitelja dodatne strokovne pomoči.
 • Za nujne stvari bo v dopoldanskem času ena učiteljica dodatne strokovne pomoči dosegljiva na telefon: 041/392-944

Ob tem vam želim obilo zdravja,

Saša Kožuh, ravnatelj

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost