Skoči na glavno vsebino

Nujno varstvo otrok

V Mestni občini Ljubljana bo potekala organizacija varstva otrok na domu prosilca (staršev otroka) ali pa na domu prostovoljca, skladno z dogovorom med starši in prostovoljci. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov.

Med prostovoljnim varstvom otrok ne velja niti Zakon o vrtcih niti Zakon o osnovni šoli. Tudi ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter delovnopravna zakonodaja ne veljajo, saj gre za okoliščine višje sile. Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zgolj starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prvenstveno pomagamo zagotoviti varstvo zdravnikom in medicinskim sestram in drugem medicinskem osebju, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski.
Dodatni pogoj je, da morata biti oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni. Nadaljnji pogoj za vključitev otroka v varstvo je, da že do sedaj obiskuje vrtec ali šolo v Ljubljani.
Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e-naslov ravnatelj@oskm.si. Lahko pa sledite spodnjim navodilom.
Omogočili smo tudi vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) preko interneta na naslednjih povezavah: Seznam prostovoljcev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1mbvim  in  Seznam prosilcev – staršev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1XfSyr. Predvideli smo, da si starši in prostovoljci izmenjajo po en izvod izjave (priponka), en izvod izjave prostovoljca pa obdrži koordinator.

Marija Fabčič,
vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

Navodila za starše in prostovoljce

Izjava za starše

Izjava za prostovoljce

Saša Kožuh, ravnatelj

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost